//-->
<img src="nonflash.gif" width=1251 height=305 border=0 /> 


Proponujemy Państwu opracowanie

i prowadzenie poniższych dokumentów i procedur:


Księga Jakości

Program Zapewnienia Jakości

Program Bezpieczeństwa Jądrowego

Instrukcja Ochrony Radiologicznej

Zakładowy Plan Postępowania Awaryjnego

Plan szkoleń okresowych z ochrony radiologicznej

Instrukcja pracy z aparatem rtg

Procedury wykonywania poszczególnych badań

Procedury audytu wewnętrznego

Inne dokumenty zgodne z obowiązującymi przepisami

prawnymi