//-->
<img src="nonflash.gif" width=1251 height=305 border=0 /> 

proponujemy Państwu:nadzór nad przestrzeganiem prowadzenia działalności według instrukcji pracy

z aparatami rentgenowskimi oraz nad prowadzeniem dokumentacji dotyczącej

ochrony radiologicznej

nadzór nad wykonywaniem podstawowych i specjalistycznych testów aparatury

rentgenowskiej

nadzór nad spełnieniem warunków dopuszczających pracowników

do zatrudnienia na danym stanowisku pracy, w tym dotyczących

szkolenia pracowników na stanowisku pracy w zakresie ochrony radiologicznej

dokonywanie wstępnej oceny narażenia pracowników na podstawie wyników

pomiarów dawek indywidualnych lub pomiarów dozymetrycznych w środowisku

pracy

nadzór nad postępowaniem wynikającym z zakładowego planu postępowania

awaryjnego

sprawdzenie kwalifikacji pracowników w zakresie ochrony radiologicznej

inne obowiązki zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia

2006 roku w sprawie nadania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej

w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych