//-->
<img src="nonflash.gif" width=1251 height=305 border=0 /> 

Jesteśmy firmą z bogatym doświadczeniem w dziedzinie radiologii medycznej.

Kreatywność połączona z wiedzą oraz doświadczeniem, a także elastyczność wobec

wymagań rynku i potrzeb klientów to nasze główny atuty. Poprzez ciągłe doskonalenie

nabywamy cennych doświadczeń zawodowych, które pozwalają nam zapewnić

satysfakcję i zadowolenie naszych klientów.Prowadzimy działalność w kilku obszarach:

Dostarczamy do gabinetów stomatologicznych kompletne zestawy urządzeń

do obrazowania wraz z akcesoriami i obsługującym je oprogramowaniem.rendgeny punktowe

systemy radiografii cyfrowej

rengeny panoramiczne

tomografy komputerowe

kamery wewnątrzustne

unity stomatologiczne

monitory do unitów stomatologicznych

inny sprzęt niezbędny w gabinecie


Przygotowujemy i uzgadniamy wymaganą ustawą dokumentację

Systemu Zarządzania Jakością:


projekt osłon stałych dla gabinetu stomatologicznego,

w którym ma być zamontowany aparat RTG

księga jakości

program bezpieczeństwa jądrowego

instrukcje ochrony radiologicznej

inną niezbędną dokumentacjęWykonujemy testy aparatów rentgenowskich punktowych i panoramicznych.

Zapewniamy nadzór Inspektora Ochrony Radiologicznej w gabinetach stosujących

aparaty rentgenowskie.

Proponujemy kompleksowe rozwiązania obemujące przygotowanie projektu

rozmieszczenia sprzętu w gabinecie, pełne wyposażenie gabinetu w sprzęt,

wykonanie kompletnej dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością

oraz jej uzgodnienie w WSSE, wykonanie testów urządzeń RTG a także objęcie

gabinetu nadzorem Inspektora Ochrony Radiologicznej.Usługi wykonujemy na terenie całego kraju.