//-->
<img src="nonflash.gif" width=1251 height=305 border=0 /> 

Projekt Osłon Stałych jest projektem architektonicznym pomieszczenia,

w którym będzie zainstalowany aparat RTG, z naniesionymi informacjami

o umiejscowieniu i parametrach samego aparatu.


Najistotniejszym elementem Projektu jest określenie konstrukcji ścian, stropów

a także okien i drzwi oraz zainstalowanych urządzeń ochronnych tak, aby osoby

z personelu oraz ogółu ludności nie otrzymały dawek promieniowania większych,

niż dawki graniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.


Projekt tworzy się na podstawie istniejących planów budowlanych

zawierających wymiary i informacje o użytych materiałach konstrukcyjnych

oraz po przeprowadzeniu wizji lokalnej. W zależności od rodzaju aparatu RTG

i konstrukcji pomieszczeń, oraz na podstawie dokonanych obliczeń określa się

w Projekcie, czy należy dodać osłony i w jakim zakresie.


Następnym etapem po opracowaniu Projektu jest zaopiniowanie go przez

odpowiednią dla gabinetu, Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.


Jeśli jesteście Państwo zainteresowani przygotowaniem i uzgodnieniem

w Waszym imieniu Projektu Osłon Stałych, prosimy o kontakt:


biuro@x-raymedica.pl

lub kontakt telefoniczny.